משדרגים את תעשיית הפלסטיקה בישראל!

קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות בתחום הפלסטיקה והפולימרים
 

איגוד מוצרי צריכה ובנייה בהתאחדות התעשיינים וזירת ייצור מתקדם ברשות לחדשנות מזמינים חברות תעשייה להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות, שיבוצעו בשיתוף עם מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל.

תחומי תכניות הפיתוח ומטרתן

פיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכים, בתחום הפולימרים, הפלסטיקה והגומי. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה, ולייצר ערך משמעותי עבורה. לרשימת תחומים בהם הקול הקורא מתמקד לחצו כאן

קהל היעד

חברות יצרניות מכל הענפים, שיש להן מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות מתחום החומרים הפולימריים, פלסטיקה וגומי, או חברות יצרניות המעוניינות לפתח מוצרים ותהליכים מתחומים אלה.  

מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל

מרכז הפלסטיקה והגומי  הינו מכון מחקר תעשייתי, עצמאי ובלתי תלוי, העוסק במחקר ופיתוח יישומי, ומתמחה בפרויקטים בתחום הפולימרים, הפלסטיקה והגומי לתעשיות שונות. למכון תשתית ידע רחבה, מעבדות מתקדמות וניסיון רב בפרויקטי מו"פ עם התעשייה.

מה המענק שניתן לקבל?

פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו למסלול מופ"ת (מו"פ בתעשייה המסורתית) ברשות החדשנות, עשויים להיות זכאים למענק בשיעור של עד 70%, בפטור מתמלוגים, מתוך הוצאות הפיתוח המאושרות. יודגש ששיעור המענק, גובה המענק והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות. לפרטים מלאים על המסלול, לחצו כאן

מועד אחרון להגשת בקשות

29 בנובמבר, 2018, בשעה 12:00 בצהריים.

אל מי לפנות?

לבחינת הגשת בקשות במסגרת הקול הקורא, ניתן לפנות אל :

בברכה,

         אורן הרמבם                                                                   ד"ר מלכה ניר

מנהל איגוד מוצרי צריכה ובנייה                                          ראש זירת ייצור מתקדם

   התאחדות התעשיינים                                                            הרשות לחדשנות