17.7.2019 - יום עיון בנושא חובות התעשייה ביישום חוק פסולת אלקטרונית

חוק הפסולת האלקטרונית, משנת 2012, קבע אחריות של יצרן ויבואן של פסולת אלקטרונית לבצע בכל שנה מיחזור מוכר של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני בשיעור שלא יפחת מ-50 אחוזים מסך משקל הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכר היצרן או היבואן באותה שנה.

בנוסף, מטיל החוק חובות על בתי עסק, המחזיקים בפסולת אלקטרונית, להתקשר עם גוף יישום מוכר לשם פינוי, בקרה ומימון תהליך המיחזור והדיווח למשרד להגנת הסביבה. בית עסק הינו כל גורם שמחזיק בפסולת אלקטרונית, ולפיכך זו הגדרה אשר רלוונטית לחלק ניכר ממפעלי התעשייה בישראל .

בתאריך 17.7.19 נקיים בהתאחדות התעשיינים יום עיון לחברי התאחדות התעשיינים, במהלכו נדגיש את החובות של היצרנים, היבואנים ו"בתי העסק" במסגרת החוק, כמו גם פתרונות רלוונטיים לקיום חובות החוק.

בשל החובות של חברות לעמוד בדרישות החוק (ולהימנע מסנקציות פליליות ומקנסות מיותרים), אנו ממליצים מאד על השתתפות נציג/תכם ביום העיון. ההשתתפות מחויבת בהרשמה מראש, להרשמה - לחצו כאן >> 

סדר היום :

 • 09:30-10:00 הרשמה וקפה
 • 10:00 – 10:15 תעודת זהות, חוק מיחזור פסולת אלקטרוניתניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים.
 • 10:15-10:45 חובות יצרנים ויבואנים, וחובות בית עסק לפי חוק פסולת אלקטרונית – רו"ח רונית אברהמי, מנהלת תחום הביקורת החשבונאית באגף אחריות יצרן מורחבת, המשרד להגנת הסביבה.
 • 10:45-11:05 התייחסות משפטית לחובות יצרנים ויבואנים ובתי עסקעו"ד שלו בראנץ, מחלקת איכות הסביבה, עמית פולק מטלון ושות'.
 • פעילות גופי מיחזור פסולת אלקטרונית מוכרים:
  1. 11:05-11:20 דן הלמן/ אמנון שחרור, תאגיד מ.א.י
  2. 11:20-11:35 צחי עין גל, אקומיוניטי
 • 11:35 – 11:50 זווית הראייה של מפעל מיחזורגדי רייכמן, אולטרייד.
 • 11:50 – 12:15 שאלות ותשובות