קרן סיוע מיוחדת בשל משבר הקורונה

להלן פרטים אודות הקרן ואפשרות בדיקת התאמת בקשתך לקבלת הלוואה: 
 
1. המדינה מפעילה קרן שמטרתה העמדת הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים במשק, שהם בעלי צורך ושיש להם יכולת החזר להלוואה. תנאי ראשון להגשת בקשה פורמאלית להלוואה מהקרן הוא מילוי שאלון והעברתו לאחד משני הגופים המתאמים המפעילים את הקרן מטעם המדינה. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום של 250 ₪ לפקודת אגף החשב הכללי. 
2. מידע רחב בקשר לפעילותה של הקרן, השאלונים, הטפסים ומסלולי ההלוואה המוצעים בה ניתן למצוא באתר הקרן ובאתרי הגופים המתאמים    
3. שני הגופים המתאמים הפועלים מטעם המדינה לעניין זה: 
א)  חברת ג'י.אס.אי מחקר אנאליטי (GSE), בטלפון 03-5213030 
ב)  משרד רו"ח בן דוד שלוי קופ (BDSK), בטלפון 03-7255555 
4. לצורך הגשת הבקשה באפשרותך להיעזר במערך "המעוף" של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, הפרוס ברחבי הארץ. 
5. הגוף המתאם בוחן את בקשת ההלוואה ויכול לתת המלצה לאשר או לדחות אותה בהתאם לצורך וליכולת ההחזר כאמור. 
6. ככל שהגוף המתאם ממליץ לאשר את הבקשה, הבקשה מועברת לדיון בוועדת האשראי בבנק שנבחר על ידי הפונה, ומתקיים דיון בוועדה בנוכחות נציג הגוף המתאם, נציג הבנק ונציג ציבור שמכהן כיו"ר הוועדה.