עדכון מידע: מתכונת מיוחדת התאחדות התעשיינים

שלום רב, 
התאחדות התעשיינים פועלת במתכונת חירום מיוחדת לתת שירות לחברים לצד עבודה אינטנסיבית מול הממשלה במטרה למנוע את סגירת רובה של התעשייה הישראלית גם בתנאים של החרפת צעדי הבידוד. 
במסגרת זו נקבע כי מספר רב של תתי ענפים בתעשייה הישראלית ייחשבו כענפים חיוניים וימשיכו לעבוד כרגיל במסגרת ציות למסמך ההנחיות להמשכיות עסקית אשר גובש עם משרד הבריאות. רשימת תתי הענפים תופץ לאחר אישורם בממשלה הלילה ואנו נפרסמה מיד לאחר שתאושר. ענפים אלו יהיו פטורים מחובת צמצום מספר העובדים ל-30% בו זמנית. 
 
יודגש כי המפורט לעיל צעדים אלו ייכנסו לתוקף מיום ד'. 
 
מפעלים שמוגדרים כמשק לשעת חירום מוחרגים מהגבלות אלו. 
 
עד לאחרי פסח ניתן להוציא עובדים לחופש על חשבון ימי החופש שלהם, או להוציאם לחל"ת. העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בחל"ת על חשבון המדינה והורחבו התנאים לקבלתם (על כך בהמשך המידעון). 
 
בנוסף, סוכם על הקלות רגולטוריות ודחיית תשלומים כמפורט באגרת זו ואף נכונות של נשיאת בית הדין הארצי לעבודה לגלות הבנה לאירוע המורכב שהתעשייה מנהלת. ההקלות הנוספות עליהם דובר הערב יפורסמו מיד עם קבלת הפרטים. לצד זאת, אנו עובדים גם על גיבוש פרטי חבילת הסיוע לתעשייה כפי שנמסר במיילים הקודמים. 
במקביל, אנו עובדים על עדכון רשימת המפעלים החיוניים הפרטנית, במטרה לאפשר לחלקים גדולים ככל היותר של התעשייה להמשיך לפעול גם בתנאים של החרפת המשבר והסגר בעתיד.  
חדר המצב של ההתאחדות מקבל מאות פניות ביום ונותן פתרונות בכל הקשור למפעלים חיוניים, עבודה מהבית וחל"ת, פתרון בעיות מול רשויות, נהלי הפרדה ובידוד בקווי הייצור ובהסעות ועוד. 
 
אנחנו לרשותכם בשגרה ובחירום, 
 
רובי גינל 
מנכ"ל