עדכון סטטוס- כרגע המאבק של ההתאחדות הוא במספר חזיתות

1. הכללת מספר ענפים גדול ככל שניתן ברשימת המוחרגים מהצורך בצמצום ל- 30% החל ממחר. ברשימות שראינו אתמול מאוחר בלילה היו כלולים גם ההייטק, מייצאות מעל 25% ותעשיית הבנייה. כרגע המידע הוא שהיצוא לא בפנים, הבניה בדיון. המידע שמגיע משתנה כל הזמן בשל לחץ של משרד הבריאות על צמצום הענפים. במקביל אנחנו בונים בחדר המצב רשימת חברות פרטניות (חיוניות וספקים) ועובדים מול הממשלה לכלול אותן במקרה של צמצום נוסף. 
2. הלנת פלשתינאים בתעשייה כולה- עובדים על לעדכן את הצו של שר הביטחון כך שתתאפשר לינת פלשתינאים בתעשייה כולה. 
3. הכרזת מצב חירום לצורך שינוי מבנה ההפעלה והתשלום למשמרות ולילה. אתמול הועבר להערותינו צו של שר העבודה להגמשת המשמרות, העברנו הערות שנוגעות לעבודת לילה ואנחנו מחכים שיחתום.
4. סיוע ותמריצים - "היום שאחרי" -נלחמים על תקציב סיוע לתעשייה להתחדשות והתאוששות (רשות השקעות וחדשנות) + הגדלת המחזור הזכאי בקרן בערבות מדינה  והגדלת גודל  ההלוואות + הנחות ולא דחיה בארנונה + הקפאת אכיפה רגולטורית
5. מיפוי חברות שמוכרות מוצרים למשבר והפצתו לחברים כולל אפשרות לרכש משותף

חשוב להבין שחוסר המידע גדול מאחר והלחצים של משרד הבריאות לסגירת כל התעשייה עצומים. אנחנו מציגים דוגמאות למדינות בעולם בהן התעשייה הוחרגה במתכונת זו או אחרת.

חדר המצב תוגבר ונותן את המענה הזה לחברות הפונות. כל מנהלי האיגודים מעודכנים בכל הפרטים הידועים ומתעדכנים באופן שוטף.

נמשיך לעדכן כשיהיו פרטים נוספים.