דיווחים על פעולות אכיפה של משטרת ישראל

קיבלנו דיווחים על פעולות אכיפה של משטרת ישראל לירידה בכוח העבודה ל- 30%. 
בכל מקרה כזה יש לבקש את האסמכתא החוקית לפעילות האכיפה שכן למיטב ידיעתנו הצו (כולל רשימת החריגים) לא נחתם. במקרה שמועברת אליכם האסמכתא החוקית אנא העבירו אותה מיידית להתאחדות התעשיינים לבדיקה וטיפול. 
בצו הסופי אמורה להיות רשימת ענפים חריגים אשר רשאים לפעול כרגיל.