עדכון לגבי אישורים

נכון לעכשיו, ע״פי מה שנמסר ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, לא יהיו אישורי מעבר וגם לא יהיה צורך. ניתן לצייד את העובדים בתעודת עובד/ מכתב מהמעסיק