עדכון 11:30 19.3.20

1. עד לפרסום החלטת הממשלה והצו (כנראה היום) - התעשייה עובדת כרגיל תחת הנחיות משרד הבריאות והתאחדות התעשיינים להמשכיות עסקית (כולל הנחיות נפרדות להסעות). ההתאחדות כולה פועלת לקבלת החלטות שיאפשרו לתעשייה הישראלית להמשיך לפעול גם תחת האירוע המורכב שהמשק עובר.
2. עם אישור הענפים החריגים - יתר התעשייה יורדת ל- 30% מכוח העבודה במקום העבודה. הכוונה היא לאפשר גמישות למעסיק לשחרר לעבודה מהבית את כל מי שאפשר, לקבוע משמרות חדשות לעובדי ייצור ולאפשר פעילות תעשייתית גם בתנאי הפרדה ובידוד חלקיים. תקנות שעת חירום שמופצות עכשיו ברשת אינן סופיות ועשויות להשתנות.
3. רשימת מפעלים חיוניים - אנחנו לוחצים לאשר את רשימות המפעלים שהועברו להתאחדות בימים האחרונים, טרם התקבלה החלטה על כך במשרד העבודה. מי שהוגדר טרם המשבר כמפעל חיוני קיבל הודעה על כך ממשרד העבודה. לא כל המפעלים החיוניים יקבלו ככל הנראה החרגה מהצורך לרדת במספר העובדים במקום העבודה. מפעלים קיומיים זו רשימה מצומצמת יותר והם כנראה יקבלו החרגה.
4. לפי הידוע כעת, לא יהיו אישורי מעבר ויהיה ניתן להסתפק בתעודת עובד בתעשייה או מכתב מהמעסיק במקרה של אכיפה. זה רלבנטי גם לענפים המוחרגים וגם לכאלה שלא וממשיכים לעבוד במתכונת מצומצמת.
5. חדר המצב של ההתאחדות תוגבר משמעותית וניתן לפנות אליו או לאיגודים/מרחבים למידע נוסף והצפת צרכים.

נמשיך לעדכן,

רובי גינל
מנכ"ל התאחדות התעשיינים