הארכת שעות העבודה מעבר ל-12 שעות

שר העבודה והרווחה אופיר אקוניס חתם הערב על היתר עבודה כללי, לפיו כל מי שיורשה לעבוד החל ממחר, יוכל לעבוד 12 שעות כמוגדר בחוק. ההחלטה התקבלה לאחר פניית התאחדות התעשיינים בנושא.
על פי ההיתר החדש, העובדים יורשו לעבוד עד 14 שעות ביממה כאשר ההיתר תקף ל-60 הימים הקרובים.