סטטוס עדכון תקנות לתעשייה 20.03.2020

אין חדש, התקנות הרלבנטיות לתעשייה טרם אושרו ועובדים כרגיל תחת מסמך ההמשכיות העסקית.

הענפים שיוכרו כקיומיים לפי הנוסח האחרון, כמו בעדכון האחרון -מזון, בניה, פארמה, טואלטיקה, מפעלים שהם גם חיוניים (יש להם אישור מפעל חיוני טרום אירוע הקורונה) וגם מועדפים (לפי חוק עידוד) וכל שרשרת הערך של הענפים החיוניים כולל אריזות, הובלה, שילוח ולוגיסטיקה וכדומה. אנחנו במאבק על החרגת ההייטק והחברות היצואניות ולכן עדיין לא אושרו התקנות הרלבנטיות. הכל בהסתייגות, שכן כל יום מתחילים את המאבק מחדש.

במקביל, אנחנו עובדים מול משרד העבודה להכיר ברשימות המפעלים שגיבשנו בימים האחרונים כמפעלים חיוניים לאירוע הקורונה באופן פרטני למקרה של החרפת הגבלות החירום.

המשטרה מסונכרנת. לצייד את העובדים באישור עבודה - תעודת עובד או מכתב מצולם שיהיה להם בטלפון שהם עובדים במפעל ולעדכן אותנו מיידית במקרים של אכיפה כדי שנציף מול גורמי האכיפה.

חדר המצב של ההתאחדות פועל היום עד 14:00 ושוב במוצ"ש. עובדי ההתאחדות (מנהלי לקוח, מומחים, מרחבים ואיגודים) זמינים גם בשבת בסלולרי. במענה הקולי של חדר המצב יהיו מספרי טלפון סלולרי לקריאות חירום.

כל ההקלות הממשלתיות, המוניציפליות ואחרות עקב המצב עולים בטלגרם בשוטף ומופצים מדי לילה במייל. היום יופץ גם מייל מסכם.

נעדכן במידת הצורך גם בשבת, כל עוד אין עדכון - אין שינוי.


רובי גינל
מנכ"ל התאחדות התעשיינים