תשובות לשאלות נפוצות בעקבות פרסום התקנות לשעת חירום1. מהו מפעל מועדף- מפעל תעשייתי אשר מייצא 25% מהמחזור שלו וזכאי לתשלום מס חברות מופחת. מנהלי הכספים בחברות יודעים באם אתם מוגדרים כמפעל מועדף.
2. על פי התקנות, גם ספקים לענפים חיוניים/למפעלים מועדפים נחשבים כענפים חיוניים ורשאים להעסיק עד 100% מעובדיהם. באשר לתעשיות בטחוניות וספקיהם - ההיתר הוא ל - 50-60% מכוח העבודה.
3. אין אישורי מעבר. אנחנו פועלים עם גורמי הממשל והאכיפה לייצר אישור התאחדותי לחברות התעשייה על פי הענף החיוני או על פי אישור מנהל כספים למפעל מועדף. נעדכן כשהנושא ייסגר.
4. מניתוח ראשוני שעשינו, התקנות כפי שהן מאפשרות לרוב התעשייה הישראלית להמשיך לפעול ולייצר בהיקף העובדים המינימלי הנדרש (לענפים חיוניים/מועדפים וספקיהם-עד 100%, ביטחוני וספקיהם - 50-60% וליתר הענפים - עד 30% במקום העבודה). בעיות פרטניות ניתן להציף לחדר המצב של ההתאחדות, אשר פעיל גם בשבת לנוכח המצב.
5. יש לנהל בכל ענף חיוני / מועדף את כוח האדם במטרה לצמצם למינימום את מספר העובדים החיוניים ולפעול על פי מסמך ההמשכיות העסקית בכדי לצמצם סיכויי הדבקות בחברה.
6. אישורי "מפעל חיוני" אינם רלבנטיים לתקנות לשעת חירום החדשות (הגבלת מספר עובדים) בגרסתן האחרונה (וכנראה הסופית). עם זאת, מרבית המפעלים החיוניים פועלים גם תחת הענפים החיוניים בתקנות החדשות.
7. הכל בכפוף לאישור סופי של התקנות במוצ"ש.