עדכון התאחדות התעשיינים לגבי אכיפה ואישורי החרגה לאחר פרסום התקנות

1. קיבלנו דיווחים מעטים על אכיפה. במקרה אכיפה על העובד להגיד שהוא בדרך לעבודה במפעל שפועל בענף חיוני על פי תקנות לשעת חירום - הגבלת עובדים במקום העבודה. דווחו לחדר המצב על אכיפה כולל ציון מיקומה כדי שנטפל מול גורמי האכיפה.
2. אנחנו נערכים להוצאת אישורי שייכות דיגיטליים לענף חיוני/ מפעל מועדף / מפעל ביטחוני /מפעל תהליכי כדי שתוכלו להציג במקרה של הגברת האכיפה. כרגע מכינים את האישורים ומחכים במקביל לתיאום עם רח"ל ומשטרת ישראל בנושא.
3. סדר הנפקת האישורים:
א. חברי התאחדות התעשיינים שהעבירו בקשות הכוללות מידע והצהרות בשבוע האחרון.
ב. חברי התאחדות התעשיינים שהמידע אודות הענף בו הם פועלים קיים בהתאחדות (רוב יתר חברי ההתאחדות)
ג. יתר הפונים (תעשיינים שאינם חברי התאחדות) - לאחר בדיקת מנהלי האיגודים בקשר לענף / המפעל המועדף
4. חשוב- אין לפנות לחדר המצב ולאיגודים בנושא האישורים (תקבלו את האישור אוטומטית ואעדכן שהפצנו כאן) לאחר הסדרת הנושא עם הרשויות למייל/וואטסאפ שלכם על פי הסדר בסעיף 3.
5. מפעל מועדף- לצורך הערכות להנפקת האישור אנא שלחו לנו אישור חתום+חותמת במכתב לוגו של רו"ח/מנהל כספים כי החברה הנה מפעל מועדף( ללא ציון נתונים כספיים) וציינו- האם אתם חברי התאחדות ומספר טלפון לבירורים למייל - yafitb@industry.org.il או ישירות לאיגודים.

רובי גינל
מנכ"ל התאחדות התעשיינים