הנחיות הסעות עדכניות

רכב פרטי התקנות לא חלות על נסיעה לעבודה. מומלץ לא יותר מ 2 נוסעים ועם חלונות פתוחים. כאשר יש צורך חיוני ניתן גם יותר מ 2. רצוי אותם צמדים באופן קבוע.
מיניבוס ואוטובוס שורה ראשונה אחרי הנהג ריקה. ביתר הרכב נוסע אחד ליד החלון בספסל זוגי  (ברביעיות - 2 נוסעים ברביעיה). ניתן יותר מ - 10 ברכב בכפוף לעמידה בכללים. 
רכב מסחרי בהנחה שהמבנה הפנימי שלו דומה לרכב פרטי, יש להחיל את הכללים לעיל.
מאושר ע״י אחראי בריאות הציבור דר אודי קלינר.