בסיכום ישיבת ממשלה לא יהיה שינוי בהחרגות הענפיות/מפעל מועדף לתעשייה. 

בתום ישיבת הממשלה הארוכה, 
לא יהיה שינוי בהחרגות הענפיות/מפעל מועדף לתעשייה. 
יהיו שינויים לגבי פעילות מחוץ לבית (למעט לצרכי עבודה, קניות וחירום). 

אנחנו סבורים שבימים הקרובים תתחיל אכיפה יותר משמעותית, בעיקר בכבישים, ולכן מי שכבר קיבל אישור מההתאחדות- מוצע לשלוח בוואטסאפ לעובדים כדי שתהיה אכיפה פשוטה יותר גם למשטרה וגם לתעשייה. עדכנו אותנו במקרי אכיפה. 

מי שלא קיבל אישור עדיין נזכיר-

  1.  לא צריך אישור פורמלי- ההחרגה היא ענפית או למפעל מועדף. 
  2. להדריך את העובדים להגיד במקרה אכיפה- שהם בדרכם אל מפעל תעשייה חיוני לפי התקנות לשעת חירום. 

מחר נסיים לשלוח אישורים לרוב חברי ההתאחדות אשר מוגדרים כחריגים ונפתח את מתן האישורים לחברות תעשייתיות נוספות. 

לנוכח לחץ פניות גבוה, נבקש לא לפנות להתאחדות בנושא האישורים, אעדכן כשנסיים להוציא אוטומטית. 

אנחנו לרשותכם. 

ערב טוב, 
רובי גינל 
מנכ"ל התאחדות התעשיינים