משרד הבריאות: הבהרה לתקשורת

בהמשך לתדרוך הכתבים שבו התייחס המשנה למנכל פרופ׳ איתמר גרוטו לנושא סגירת המרכולים, נבקש להבהיר כי מדובר באפשרות שניבחנת לתרחיש קיצון בלבד - ואינה עומדת על הפרק כרגע.

בברכה.
אייל בסון 
דובר מ.הבריאות