לחברי התאחדות התעשיינים והקרן ההדדית - קרנות מימון למפעלים קטנים ובינוניים