עדכונים על פעילות 25.03.2020

1. לגבי התקנות שפורסמו אתמול, אין שינוי בהגבלת העובדים בתעשייה המוחרגת. אנחנו בודקים את ההנחיות החדשות כמו גם רכש משותף של מדחומים. נעדכן. 
2. לגבי תעודת שייכות לענף חיוני / מפעל מועדף - המלל הנחה אתמול שלא להפיק תעודות מעבר בשל הפקה כזו שנעשתה במועצות מקומיות. ההתאחדות לא הפיקה תעודות מעבר אלא תעודת שייכות לענף חיוני/מפעל מועדף שמטרתם הקלת האכיפה במפעלים מוחרגים ותיאמה זאת עם משטרת ישראל. סיימנו את הפקת אישורים אלו לכל חברי ההתאחדות וכרגע חדר המצב מונחה להפיק אישורים כאלה על פי בקשה בלבד לחברות תעשייה. בכל הקשור לספקים, המפעל המוחרג יכול לשלוח מייל אישור לספקים שלו. נדגיש שוב- כרגע אין צורך באישורי מעבר כלל ויש לפעול על פי תקנות לשעת חירום (הגבלת עובדים). מוצע לצייד את העובדים בתעודת עובד/מכתב מהחברה כדי להקל על גורמי האכיפה.
3. לנוכח הפרסום על גילוי מקרה קורונה בחברות תעשייה פעילות- נזכיר שיש לפעול על פי מסמך ההמשכיות העסקית אשר עשוי את הצורך בהשבתת קווי ייצור במקרים כאלה. 
4. דחיית מע"מ - עובדים חזק מול רשות המיסים. 

רובי גינל 
מנכ"ל התאחדות התעשיינים