שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, ונשיא התאחדות התעשיינים, ד״ר רון תומר, במסר מיוחד לתעשיינים. 

מוזמנים לפנות לחדר המצב של ההתאחדות 03-5198765 או 050-7194700 או חדר המצב של משרד הכלכלה והתעשייה *6680