העלאת הריבית קצרת הטווח מצד בנקים וגופים חוץ בנקאיים

הגיעו בימים האחרונים פניות רבות להתאחדות התעשיינים בנושא העלאת הריבית קצרת הטווח מצד בנקים וגופים חוץ בנקאיים.

הסיבות העיקריות להתייקרות הן העליה במחירי אגח ממשלתי (ריבית חסרת סיכון), עליה בעלויות גיוס ההון של הבנקים, ועלייה כוללת בסיכון הלווים במשק. אנחנו בקשר ישיר עם הפיקוח על הבנקים ובשיח פתוח עם איגוד הבנקים והבנקים עצמם. 

בנק ישראל פועל על מנת להמשיך להזרים נזילות למשק ולמנוע ככל הניתן מחסור באשראי למגזר העסקי. הנגיד והמפקחת אף קראו לבנקים לנצל את עודפי ההון כדי לסייע ללקוחות (שהיו במצב כלכלי טוב ערב המשבר). 
בפועל בשבועות האחרונים היה ניצול משמעותי של קוי האשראי מהבנקים.