פנייה למשרד האוצר בבקשה להיות מבטח משנה עבור חברות ביטוח האשראי

לאור פניות התעשיינים, פנינו למשרד האוצר בדרישה שהמדינה תיכנס כמבטח משנה עבור חברות ביטוח האשראי (הן בעסקאות ייצוא, והן בשוק המקומי) ותיתן להן כיסוי, כפי שהיה במשבר הכלכלי הקודם. אנו מאמינים כי צעד זה יגדיל את הנזילות במשק ויתרום להרחבת פעילות. 
 חברות ביטוח האשראי עומדות  בפני צמצום המכסות הקיימות בשל העלייה הגדולה בסיכון לצד היקף החשיפות הגבוהות הקיימות. ענף ביטוח האשראי חווה צמצום מכסות למדינות ייצוא מרכזיות, וגם בשוק המקומי עלה הסיכון בענפים שפעילותם צומצמה.
המדינה, באמצעות החשב הכללי, הפעילה תכנית דומה בעת המשבר הכלכלי ב 2008, והמצב הכלכלי הנוכחי מחדד את הצורך בביטוח אשראי בעת הזו.
נמשיך לעדכן אתכם בהתפתחויות מול האוצר ומשרד רה״מ בנושא זה.