עדכון אכיפת תקנות לשעת חירום היום

חדר המצב קיבל עדכונים רבים על אכיפה בדרך למפעלים או במפעלים עצמם כולל אזהרות לקנסות החל ממחר.

חלק מהשוטרים טועה ומבלבל בין אישור מפעל חיוני (שלא נדרש כרגע) וההחרגה הענפית בהתאם לאישורי השייכות שאנחנו הפקנו. חלקם אינו מכיר כנראה את התקנות כלל. 

אנחנו בקשר ישיר עם המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל בכדי שיורידו הבהרות לשטח והם עושים זאת כרגע. 

נשוב ונבהיר:
כל חברה ששייכת לענף חיוני או מפעל מועדף וספקיהם רשאים לעבוד ב-100% מכוח העבודה תוך צמצום מספר העובדים למינימום הנדרש ותחת מסמך הנחיות להמשכיות עסקית.
כל חברה אחרת נדרשת לצמצם ל-30% את מספר העובדים.
בטחוניות וספקיהם (כולל חיוני) - 50-60%
כל העובדים בתעשייה  רשאים להגיע ולחזור מהעבודה, כמו גם לנסיעות עבודה אחרות, ואין שום מגבלה על כך! 
(להוציא מגבלות נסיעה ברכב פרטי והסעות-מספר נוסעים והושבה) 

לא ינתנו שום קנסות למי שעומד בהנחיות התקנות לשעת חירום ולא לעובדים בדרך לעבודה אשר מגיעים בהתאם להנחיות לרכב פרטי והסעות (מגבלות מספר נוסעים ברכב פרטי והושבה בהסעות) . במקרי אכיפה יש להגיד לשוטר בנימוס שאתם פועלים על פי החוק והתקנות לשעת חירום. 

המשיכו לעדכן את חדר המצב במקרי אכיפה.

רובי גינל
מנכ"ל