עדכון מידע בנושא מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

לנוכח פניות בנושא לאגף עבודה:

נעדכנכם, כי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), שפורסמו בימים האחרונים קובעות, כי מי שמלאו לו 67 שנים ומשתכר עד 5,000 ש"ח, והוצא לחופשה ללא תשלום או פוטר בין ה1 במרץ עד ה19 באפריל, עשוי להיות זכאי למענק הסתגלות מיוחד בגין חודש מרץ (עד 2,000 ש"ח), ובגין חודש אפריל עד (עד 4,000 ש"ח).

מומחי אגף עבודה בהתאחדות עומדים לרשות חברי ההתאחדות לייעוץ פרטני.

עדכוני התאחדות התעשיינים