תקנות שעת חירום

הממשלה מאשרת כעת תקנות שעת חירום חדשות
 

הרלבנטי לתעשייה למיטב ידיעתנו:

1. חברות בענפים מוחרגים (כיום-עד 100% מהמועסקים) ימשיכו באותה מתכונת עבודה תוך ניסיון לצמצום למינימום של עובדים שנוכחותם לא נדרשת במפעל.

2. חברות בענפים לא מוחרגים שירדו ל-30% יידרשו לירידה נוספת ל- 15% אלא אם המעסיק שלח הודעה למשרד הכלכלה והתעשייה ובו שם העובד והסיבה לחיוניותו במקום העבודה. כמו כן, לא יכניסו "עובדי מעטפת" למקום העבודה אלא אם המעסיק שלח הודעה למשרד הכלכלה והתעשייה כאמור. ׳עובד מעטפת׳ מוגדר כמי שנותן שירותים לעובדי הליבה.

3. מפעלים בעלי היתר העסקה בשבת ממשיכים באותה המתכונת אולם לא יכניסו "עובדי מעטפת" למקום העבודה אלא אם המעסיק שלח הודעה למשרד הכלכלה והתעשייה ובו שם העובד והסיבה לחיוניותו במקום העבודה.

4. שיבוץ אותם עובדים בכל משמרת

5. מגבלות על קבלת קהל.

נעדכן לגבי אישור התקנות, מועד כניסתן לתוקף  ואופן דיווח עובדים חיוניים.

נעדכן גם אודות פרטי התוכנית הכלכלית הרלבנטיים לתעשייה בהמשך.

 

רובי גינל

מנכ"ל התאחדות התעשיינים