התראה על שיחות טלפון בשם התאחדות התעשיינים

התקבלו דיווחים על שיחות טלפון שמציעות למפעלים בדרום לקבל "מפעל חיוני" מטעם התאחדות התעשיינים. ההתאחדות אינה מבצעת שיחות כאלה ומדובר במתחזה.