הבהרה לגבי מסיכות במקומות עבודה

הבהרה לגבי מסיכות במקומות עבודה-
על פי הנחיות משרד הבריאות, יש לחבוש מסיכות כדי לצמצם סיכויי הדבקות. ההנחיה אינה מעוגנת עדיין בתקנות לשעת חירום אך אנחנו ממליצים לאמצה.

במידה ואין ברשותכם תוכלו להעזר במאגר הספקים והיצרנים