עדכון אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים:

מעסיקים שהוציאו עובדים לחל"ת אך מאוחר יותר הוחלט להחזירם לעבודה לפני תום 30 הימים (התקופה המינימאלית להוצאה לחל"ת), מתבקשים לשדר בדחיפות עוד היום עד השעה 15.30 הודעה מתאימה מקוונת למוסד לביטוח לאומי, שאחרת מקדמה ששולמה או תשולם לעובד על חשבון דמי אבטלה - יתבקש העובד להחזירה.

הודעה על כך הועברה על ידי המוסד לביטוח לאומי ללשכות שירות השכר.