עדכונים לגבי הרחבת סגר 06.04.2020

החל ממחר צפויים להתרחב הסגרים המקומיים לערים ושכונות נוספות. על מנת לאפשר המשך פעילות במפעלים בשטחי האזורים המוגבלים (הסגר) ותנועת עובדים חיוניים אל ומתוך האזורים אנו עומדים בקשר עם נציגי רח״ל ופיקוד העורף.
על פי סיכום בין רח"ל הפיקוד וההתאחדות, ככל שהנכם פועלים באזורים אלו ו/או מעסיקים עובדים חיוניים המתגוררים בהם, ניתן להעביר ולאשר רשימות פרטניות של עובדים *חיוניים* אשר נדרשים לנוע אל ומחוץ למרחב.
תשומת לבכם שמדובר בשבוע של פסח בו חלק מהמפעלים פועלים במתכונת מצומצמת לכן יאושרו רק מפעלים החייבים להמשיך בפעילותם ורק עובדים אשר נוכחותם בעבודה חיונית להמשך הפעילות השוטפת במפעל.
חדר המצב עומד לרשותכם לפרטים נוספים