הנחיות המשטרה בעניין מתן דוחות.

אנו ממשיכים לקבל תלונות על שוטרים שעוצרים עובדים בדרכם לעבודה, ואף מאיימים במתן דוחות, בניגוד להנחיות הדרג הבכיר במשטרה.

מצורף קובץ להורדה- הנחיות של מדור מבצעים במשטרת ישראל. אתם מוזמנים להראות אותו לשוטרים במידת הצורך.

קובץ להדפסה