עדכון תקנות שעת חירום בנוגע להיתרים להוצאה לחל"ת

עודכנו היום תקנות שעת חירום  בנוגע להיתרים להוצאה לחל"ת לפי חוק עבודת נשים, אשר מעניקות פטור בתנאים המפורטים בתקנות  מהצורך לפנות ולקבל היתר.

מצורף:

  1. מכתב הסבר
  2. תקנות שפורסמו היום 06.04