שני עדכונים בעניין הסגר:

1. תנועת עובדים תתאפשר באופן רגיל גם אם זה אומר מעבר מעיר לעיר. (למעט בבני ברק שם ימשך ההסדר שהיה בימים האחרונים).
2. עדכון התקשח לחג עצמו - החל מערב החג ב 16:00 עד מוצש יש כוונה לצמצם את הפעילות ל 0 במקומות בהם עבדו ב 15-30%. הענפים המוחרגים והמיוחדים (היתרי העסקה בשבת) ימשיכו במתכונת הרגילה.
התקנות עדיין לא עברו כך שיתכנו שינויים.
נמשיך ונעדכן