אין שינוי בתקנות לשעת חירום בנושא ההנחיות לתעשייה

על פי הידוע לנו כעת, אין שינוי בתקנות לשעת חירום בנושא ההנחיות לתעשייה המוחרגת למעט הפסקת תחבורה ציבורית וחידוד נהלי בדיקת חום לעובדים. לא נדרשים אישורי מעבר.
לגבי התעשייה הלא מוחרגת (15-30% העסקה) - הכוונה היא לצמצם למינימום האפשרי.
נעדכן ברגע שהתקנות תאושרנה.