עדכון לגבי פטור מארנונה לשלושה חודשים

* פטור מארנונה ל-3 חודשים בתקציב של 2.8 מיליארד שקל; 150 מיליון שקל נוספים כסיוע לרשויות מקומיות לטיפול בפסולת ביתית*

*במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה, גובש מתווה ע"י משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, ובסיוע המשרד להגנת הסביבה, לפיו תינתן הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום.*

הנחת הארנונה תינתן למגזר העסקי, בין היתר, למשרדים, שירותים ומסחר, לתעשייה, לבתי מלאכה, לבתי מלון, לחניונים ועוד. לטובת מתן ההנחה יועמד תקציב גבוה במיוחד על סך 2.8 מיליארד ₪ לצורך שיפוי הרשויות המקומיות בגין אובדן הכנסה זה. שני  שליש מהתקציב - 1.7 מיליארד ₪ - יועבר לרשויות המקומיות כבר במהלך חודש אפריל.

למידע נוסף: אלעד נצר, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים