משמעויות בעקבות תקנות הסגר לחג


1. החל מהיום יוטלו מגבלות תנועה בין ערים ובתוך הערים עד לאחר הפסח - מגבלות אלו *לא חלות על יציאת עובדים למקום העבודה וממנו*. ככל שעובד נעצר עי גורמי אכיפה, יש להזדהות ולעדכן שהוא בדרך אל/מ העבודה בתפקיד חיוני. 
2. החל ממחר בשעה 16:00 ועד יום שישי ב 6:00 תצומצם הפעילות בכל המפעלים בענפים הלא מוחרגים. זאת אומרת שכל מפעל שפעל ב 15-30% ממצבת כח האדם יצטרך לצמצם את הפעילות לגמרי, למעט עובדי שמירה, תחזוקה וביצוע פעולות חיוניות ודחופות. 
3. מפעלים בעלי היתר העסקה בשבת/חג - ימשיכו לעבוד על פי מספר העובדים המותרים בהיתר. 
4. מפעלים מוחרגים - ממשיכים לעבוד במתכונת הרגילה המתאימה להם עפ התקנות. 
5. הסעות עובדים - ממשיכים בהתאם לנוהל ההסעות של משרד הבריאות. 
6. תחב״צ תבוטל. 
7. לחובה לבדיקת החום טרם הכניסה למקום העבודה התווספה חובה לשאול לגבי תסמינים.