התקנות הסופיות אושרו- ענפים מוחרגים

 אין שינוי ביחס לתקנות הקודמות למעט הנחיות בדיקת חום. ענפים לא מוחרגים (15-30%) ביישובים יהודיים-מותר להפעיל עובדים רק לשמירה, תחזוקה או פעולה חיונית אחרת. אין אישורי מעבר, העובדים צריכים להגיד שהם בדרך למקום עבודה חיוני.