31.03.20 דה מארקר: הפניית ההתאחדות למפקחת על הבנקים לשנות את המדיניות כלפי המשלמים בצ׳קים ללא כיסוי