וובינר הקלות תזרים והצעות לייעול בתחום המיסים העקיפים - עו"ד איילת יצחקי, שותפת מיסים עקיפים BDO