תיקון לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) לפיו חלה חובה לחבוש מסיכה בכל יציאה מהבית. 

בערב החג פורסם תיקון לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) לפיו חלה חובה לחבוש מסיכה בכל יציאה מהבית. 
על פי התיקון מעסיק במקום העבודה אחראי לכך שהעובדים יקיימו את ההוראה. זאת למעט, שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחת, ובלבד שישמר מרחק 2 מטר. 
כמו כן מאפשר התיקון, בתנאים מסוימים, להימנע מהצורך בבידוד עובד חיוני בכפוף לעמידה בהנחיות, ומאפשר למשרד הבריאות לקבוע תנאים מיוחדים בהם תבוטל החובה לחבישת מסיכה ו/או בידוד.  

התיקון יכנס לתוקף החל מיום ראשון ה 12.4
אנו עומדים בקשר עם נציגי המשרד 
בדבר אופן היישום במפעלים