מד חום אינפרה אדום - לאספקה מיידית

לספק יש כמה מאות של מדי חום להספקה מיידית. ההתאחדות אינה צד להתקשרות ואינה נושאת באחריות.