האם התפשטות הקורונה היא אקספוננציאלית?

תמצית
המאמר הבא נועד לבחון במספרים את התפתחות המחלה בישראל בכ-50 הימים שעברו מאז התגלתה ועד
היום. מתברר ששיא ההתפשטות כבר מאחורינו מזה כשבוע, וככל הנראה היא תדעך כמעט לגמרי בתוך
שבועיים בערך. השוואה למדינות אחרות, מראה כי זו תבנית קבועה בכולן. למרבה ההפתעה היא כוללת גם
מדינות שנקטו סגר חמור, כולל שיתוק המשק, וגם מדינות שהמשיכו בחיים הרגילים. הנתונים מצביעים על
כך שניתן לבטל תוך מספר ימים מועט את מדיניות הסגר, ולהחליפה במדיניות של ריחוק חברתי מתון.

למאמר המלא