משלוח המדחומים לחברי ההתאחדות הגיע ושוחרר מהמכס. החלוקה ביום ראשון