עדכון תקנות 18.04

עדכון תקנות:
בשעות אלו דנה הממשלה בטיוטת תקנות להקלה במגבלות הפעילות במשק. על פי המסתמן כעת, לאחר אישור התקנות וכניסתן לתוקף כלל ענפי התעשייה יוכלו לפעול באופן מלא בכפוף להצהרה עצמית על עמידה בתנאים למניעת התפשטות (״תו סגול״). 
מפעלים מוחרגים - יוכלו להמשך כפי שפעלו עד כה. 
מפעלים לא מוחרגים (פעלו ב 15-30%) - יוכלו לפעול באופן מלא בכפוף לעמידה בתנאי התו הסגול. 
התנאים יתפרסמו עם אישור התקנות, ככל הנראה יהיו תואמים למרבית ההנחיות בנוהל ההמשכיות העסקית.
נעדכן עם אישור התקנות