תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים) בוטלו

לידיעתכם, כי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים) בוטלו, ולפיכך על כלל המעסיקים המעוניינים להוציא עובד/ת, אשר מוגנ/ת בחוק עבודת נשים, לחל"ת, להגיש בקשה לממונה על חוק עבודת נשים על פי הפרטים באתר אגף ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה.

לפרטים ניתן לפנות לאגף עבודה בהתאחדות התעשיינים.