עדכון תקנות לשעת חירום

על פי התקנות שאושרו הלילה בממשלה, יוכלו כעת לעבוד באופן מלא גם מקומות עבודה שהיו עד כה מוגבלים ל-15% ממצבת כוח האדם, וכן מפעלים תומכי ביטחון (שהיו עד כה מוגבלים לשיעור 60%), וזאת ככל שימלאו אחר דרישות התקנות, לרבות כמפורט בתוספת השנייה (מה שכונה ״התו הסגול״).

לפירוט התנאים לתו הסגול – לחץ כאן 

מקומות עבודה שעבדו עד כה בהיקף 15% ממצבת כוח האדם, שלא יעמדו בדרישות התו הסגול, יוכלו כעת לעבוד בהיקף של 30%.

יתר מקומות העבודה שהוחרגו בתוספת הראשונה ממשיכים לפעול באופן מלא. בוטלה ההנחייה לצמצום ככל האפשר של מספר הנוכחים במקום העבודה ובוטלה המגבלה בהעסקת עובדי מעטפת.

אנו ממליצים להמשיך ולפעול בהתאם לנוהל ההמשכיות העסקית שפרסמה ההתאחדות.

לשאלות מוזמנים לפנות לצוות המומחים של ההתאחדות.