צו ביניים של בגצ בתגובה לעתירת התאחדות התעשיינים

על המדינה להשיב על סמך מה ימי בידוד נקבעו כימי מחלה
ועל סמך מה הוצאה תעודת מחלה גורפת לכל המבודדים עד ה 5.5.20

לקריאת העתירה