הורחבו תנאי הזכאות לקבלת הלוואה מטעם הקרן להלוואות בערבות מדינה - מסלול קורונה

הורחב המסלול לעסקים בעלי מחזור פעילות שלא עולה על 400 מלש"ח במסגרתו ניתן לקבל הלוואה בגובה מקסימלי של 16% מהמחזור השנתי ועד 20 מלש"ח

בנוסף, מסלול לעסקים בעלי מחזור פעילות גבוה מ- 200 מלש"ח המעסיקים לפחות 100 עובדים, במסגרתו ניתן לקבל הלוואה ע"ס 8% מהמחזור ולא יותר מ 100 מלש"ח.

 

 

להלן קישור לפרסום משרד האוצרhttps://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה:

דניאל פינטו, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, 052-3319433

עומר ברוך, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, 054-8883633