עדכון מגבלות לקראת יום העצמאות:

בימים האחרונים עבר תיקון לתקנות שעת חירום אש מצמצם את הפעילות במהלך ימי הזכרון והעצמאות. העבודה במפעלים אשר מורשים לפעול במסגרת התקנות וההיתרים שברשותם יכולה להימשך כסדרה וללא מגבלות. תנועת עובדים למקום העבודה וממנו מורשית