הקלה למגזר העסקי: רשות המיסים בוחנת הרחבת האפשרות לתשלום מע"מ על בסיס מזומן

כך סוכם עם מנהל רשות המיסים, ערן יעקב, בפגישה שנערכה עם נציגי נשיאות המעסיקים והעסקים, נשיא התאחדות התעשיינים ד"ר רון תומר: "צריך למצוא כל דרך כדי לאפשר למגזר העסקי לצלוח את המשבר"

רשות המיסים תבחן את הרחבת תשלום מע"מ על בסיס מזומן כדי להקל על המגזר העסקי. כך סוכם בפגישה של נציגי המעסיקים והעסקים עם מנהל רשות המיסים, ערן יעקב. ראשי המגזר העסקי ביקשו להרחיב את תשלום המע"מ על בסיס מזומן כדי לאפשר נזילות גבוהה יותר במגזר העסקי. כיום, עסקים שמשלמים מע"מ על בסיס מצטבר, נאלצים לשלם 17% ממחזור הפעילות גם אם הם מצויים בהפסדים. תשלום על בסיס מזומן יאפשר לעסקים לשלם את המע"מ רק קבלת התשלומים על העסקאות, ולא קודם לכן.

נשיאות המעסיקים והעסקים ביקשו גם לבחון את האפשרות לאחד את הדיווח לשנים 2019 ו- 2020 על מנת לאפשר לקזז בדוחות את ההפסדים הצפויים בשל המשבר השנה. מנהל רשות המיסים השיב כי הדבר אינו אפשרי בשל העלויות הכבדות למדינה באובדן הכנסה ממסים.

יעקב הציג את הצעדים שעשו משרד האוצר ורשות המיסים על מנת לסייע בנזילות במגזר העסקי ובמרכזם תוכנית ההלוואות ודחיית תשלומים. "אנחנו מנווטים בין הצורך לסייע מיידית למשק ובין הצורך לשמור על יציבותו הפיסקלית", אמר.

רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים מסר כי "התאחדות התעשיינים פועלת כדי לייצר תמריצים משמעותיים בתוכנית הכלכלית. לצד זאת צריך למצוא כל דרך- תקציבית, מיסויית וחוקית - כדי לאפשר ככל הניתן למגזר העסקי לצלוח את המשבר ולאפשר את צמיחת המשק לאחריו.

אוריאל לין, נשיא לשכות המסחר, אמר: "בשלב זה יש להתמודד מיידית עם בעיית הנזילות בעסקים הפעילים. תוכנית הסיוע אינה מציעה פתרון אמת, והחלק הגדול של המגזר העסקי נשלח ליטול הלוואות. החולייה המרכזית החסרה בתכנית היא פיצוי על ירידה במחזור העסקים וההכנסות"

אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אמר: "אני מברך על השיח הפתוח ומקווה שהצעדים הרחבים שהציעו אגף התקציבים ורשות המיסים יופעלו מיידית ללא ביורוקרטיה שתעכב את ההדברות בינינו לבין הממשלה, הידברות שתאפשר למשק לצאת בהקדם מן המשבר לתועלת אזרחי ישראל כולם".