קרן ההלוואות לעסקים גדולים בערבות מדינה. 

אנחנו שמחים לעדכן כי בעקבות פעילות התאחדות התעשיינים והחשב הכללי הופעלה היום רשמית קרן ההלוואות לעסקים גדולים בערבות מדינה. 

הקרן תעניק הלוואות, באמצעות בנקים וגופים מוסדיים, לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקל ומעלה בענפים שנפגעו ממשבר הקורונה. גובה ההלוואה יעמוד על 8% ממחזור ההכנסות השנתי ועד 100 מיליון ש"ח. 

הקרן מיועדת לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקל ומעלה, המעסיקים לפחות 100 עובדים בישראל ולפחות 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני של החברה רשומים בישראל, בענפים שנקלעו לקשיי תזרים כתוצאה ממשבר הקורונה.

ערבות המדינה תעמוד על 75% כאשר פיקדון בעל העסק יעמוד על 5% בלבד.  ההלוואה תינתן לתקופה של עד 5 שנים ויינתן גרייס של 12 חודשים על ההלוואה.

ניתן להגיש את הבקשה להלוואה באתר החשב הכללי:
 https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/

לפרטים נוספים וליווי לחברי התאחדות התעשיינים ניתן לפנות לעומר ברוך בטלפון
0548883633