המודל להחזרת העובדים לפעילות

בעקבות יוזמה של המעסיקים והעובדים הועבר מודל להחזרת העובדים לפעילות, לראש הממשלה נתניהו. המודל מציע דרך ביניים כדי לצלוח את המשבר, שתאפשר להוריד את היקף ההעסקה של עובדים, אך לא להוציא אותם לחל"ת

המתווה מציע כי בתמורה להמשך התשלום לעובדים, יקבלו המעסיקים גמישות וסיוע כספי מהמדינה