אנו מברכים את החשב הכללי על אימוץ יוזמת התאחדות התעשיינים לביטוחי אשראי במגזר העסקי.

וועדת הכספים אישרה היום את בקשת החשב הכללי להקצאת ערבות לסיוע בשוק ביטוחי האשראי. מדובר בערבות שיספק החשב הכללי בעקבות משבר הקורונה לחברות ביטוח אשראי.
ביטוח זה ניתן ברובו לספקים על ידי חברות הביטוח הישראליות: בססח - החברה הישראלית לביטוח אשראי, כלל ביטוח אשראי בע"מ וחברות נוספות שמבטחות את מכירותיהם של ספקים ישראלים במשק המקומי ובמדינות ייצוא מרכזיות של ישראל, כנגד הסיכון לכשל של תשלום מצד הקונה.
נוכח העלייה בסיכון, ובין היתר, גם בהתאם לדרישות מבטחי המשנה שלהן, נדרשות החברות לצמצם את מכסות הביטוח הקיימות בפעילות העסקים של אותם ספקים ישראלים. מסגרות אלה מהוות מקור הון חוזר משמעותי. נוכח השינויים ברמת הסיכון והשינויים החלים בעקבות זאת במחירי ביטוח האשראי וכמכסות הביטוח המוצעות לעסקים המבוטחים - מוצע לקבוע תוכנית סיוע שבמסגרתה המדינה תעמיד ערבות עבור אותן מכסות ביטוח שצומצמו עקב המצב שנוצר. התוכנית תאפשר את הגדלת המכסות שצומצמו, כך שהספקים הישראלים יוכלו להמשיך למכור באשראי ללקוחותיהם בהיקף שלא ניתן לקבלו בעת הזו, אלמלא התערבות המדינה, והעסקים יוכלו להמשיך לקבל אשראי ספקים.